top of page

Individuele therapie

De therapie is “inzichtgevend”:

Bij mensen die in therapie gaan is afsplitsing opgetreden ten opzichte van de pijnlijke ervaringen die ze hebben doorgemaakt. Maar waar de afsplitsing zit en wat er wordt afgewezen is ondoorzichtig geworden. Daar gaan we ons op richten. Daarnaast richten we ons ook op de gezonde delen die vaak verscholen zijn geraakt, maar er nog steeds gewoon zijn en die je weer kunt herontdekken.

Het uiteindelijke doel van de therapie is om alle delen in jezelf, de mooie en de minder mooie, weer met elkaar in verbinding te brengen. Acceptatie is hierbij de sleutel.

Ik ben beschikbaar om te luisteren, vragen te stellen, samen met jou de situatie in kaart te brengen, met je te reflecteren, je een spiegel voor te houden, richting te geven en je te steunen.

Als je je gehoord, gezien en geaccepteerd voelt kan er van alles gebeuren, waardoor je ruimte kunt ervaren om op een nieuwe, accepterende manier naar jezelf te kijken.

“Inzicht” is voor mij niet iets wat je kunt begrijpen met je verstand, maar heeft te maken met het eigen innerlijke weten, je eigen waarheid. Ik zal je daarom stimuleren om contact te maken met je eigen bronnen van innerlijk weten en voelen. Het ontsluiten van je eigen weten, je eigen waarheid, vormt de kern van het proces van bewustzijnsontwikkeling.

  

De therapie is “lichaamsgeoriënteerd”:

Elke ervaring die we hebben, gevoel, emoties, gedachten, gewaarzijn, ervaren we in ons lichaam. Daar is de plek waar het gebeurt. In ons lichaam ligt alle informatie opgeslagen die nodig is om werkelijk tot inzicht te komen. Daarom zullen we daar steeds de focus op richten: wat gebeurt er in je lichaam nu. Dit kan gewoon terwijl je in je stoel zit en er zijn ook verschillende werkvormen mogelijk.

 

Thema's die aan de orde kunnen komen:

 • depressies

 • hooggevoeligheid

 • eetproblemen

 • emotionele en geestelijke trauma's

 • verslavingen

 • verlies en rouw

 • familieverstrikkingen

 • openlijke of bedekte incest

 • omgaan met boosheid en woede

 • zingevingsvragen

 • relatieproblemen

 • eenzaamheid

bottom of page